O NAS

Laboratorium Analiz Mleka "LAB-MLEK" Sp. z o. o. w Olsztynie powstała aktem notarialnym 22 grudnia 1997r. jest niezależnym laboratorium badawczym zajmującym się badaniem mleka surowego, mleka oraz jego przetworów. Badania mleka surowego są prowadzone pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (ogólna liczba drobnoustrojów w mleku, zawartość komórek somatycznych i pkt zamarzania), oraz celach handlowych(parametry jakościowe wykorzystane przy określaniu ceny pomiędzy podmiotami sprzedającymi (rolnicy), a kupujący (zakłady przetwórcze)

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU

Kapitał zakładowy spółki 791 tys. sł. objęty przez:

  1.  Warmińsko - Mazurska Izbę Rolniczą          - 30,00%
  2. OSM Giżycko                                            - 53,00%
  3. SM  w Piątnicy                                          -    9,7%
  4. POLMLEK Olsztyn Sp. z o.o.                        -    7,1%
  5. SUT Mlecztech w Olsztynie                        -    0,2%

 W 2005r. uzyskaliśmy certyfikat Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego mleka surowego

 

  Laboratorium wprowadziło system zarządzania zgodny z normą ISO 17025 i uzyskało certyfikat akredytacji Nr 478 w Polskim Centrum Akredytacji.

 

 Liczba odwiedzin:

Liczniki odwiedzin